1124 W 23rd Street C, Houston, TX, 77008
1124 W 23rd Street C, Houston, TX, 77008
1124 W 23rd Street C, Houston, TX, 77008
1124 W 23rd Street C, Houston, TX, 77008
1124 W 23rd Street C, Houston, TX, 77008
1124 W 23rd Street C, Houston, TX, 77008
1124 W 23rd Street C, Houston, TX, 77008
1124 W 23rd Street C, Houston, TX, 77008
1124 W 23rd Street C, Houston, TX, 77008
1124 W 23rd Street C, Houston, TX, 77008
1124 W 23rd Street C, Houston, TX, 77008

$654,900

1124 W 23rd Street C, Houston, TX, 77008

11
Courtesy of: Vesta Marketing & Sales, LLC